Ochráníme nejen vaše data a osobní údaje

LEGALITÉ Data Protection Services s. r. o. se zaměřuje na poskytování služeb v oblasti ochrany osobních údajů, datové bezpečnosti a compliance.

Jsme tu pro všechny, kdo pracují s informacemi, daty a osobními údaji. Pro ty, kdo chtějí svá data a informace adekvátně chránit před možnými riziky. Pro zájemce o cílené zabezpečení vyvinuté a implementované na základě přesného definování reálných ohrožení. Pro podnikatele v regulovaných odvětvích (např. platební styk, elektronické komunikace), pro něž je správné nastavení datové a informační bezpečnosti nejen věcí osobní a profesní odpovědnosti, ale potřebují je také ke splnění zákonných a regulačních požadavků.

Doba proměnila data, informace a osobní údaje v nejúčinnější zbraň dneška. Snadno zneužitelnou a schopnou ochromit celé státy. Proto musejí být data, informace a osobní údaje chráněny, zabezpečeny a nakládání s nimi podléhat nejpřísnějším pravidlům.

Zajištění ochrany osobních údajů, datové bezpečnosti a compliance je nikdy nekončícím permanentním procesem. Každým dnem, každou hodinou, každou minutou vznikají nová a nová nebezpečí, kterým je třeba čelit a bránit se. Technicky i právně. Také právní a regulační požadavky, jak v oblasti datové a informační bezpečnosti, tak v oblasti compliance a trestní odpovědnosti právnických osob se průběžně vyvíjejí. Oblast compliance pak není založena zdaleka jen na právním posouzení, ale zahrnuje i analýzy rizik a přípravy interních procesů. Jde o nesmírně složité, a navíc dynamicky se vyvíjející obory, v nichž se již v současné éře orientují výhradně vysoce specializovaní experti. LEGALITÉ – DATA PROTECTION & COMPLIANCE SERVICES vám nabízí tým takových expertů. Propojením jejich know-how v různých oblastech vám zajistíme maximálně účinnou a komplexní ochranu.

Specializace

1
ANALÝZA RIZIK

Analýzy rizik a konzultace v oblasti datové a informační bezpečnosti a systému řízení bezpečnosti informací (ISMS), příprava na certifikaci a re-certifikaci ISO v oblasti datové bezpečnosti (ISO 27001 a další řady 27000, ISO 29100).

2
BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE

Příprava a implementace bezpečnostní politiky a systému řízení bezpečnosti, stanovení bezpečnostních cílů, požadavku a strategie, definice technických a organizačních opatření k zajištění hmotných a nehmotných aktiv, včetně úprav a aktualizací existujících dokumentů a politik, kontrola a vyhodnocení jejich účinnosti.

3
KONZULTACE

Konzultace v oblasti krizového řízení (dle zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení) a Business Continuity Management BCM (včetně přípravy na certifikaci ISO 22301).

Konzultace v oblasti kybernetické bezpečnosti (dle zákona č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti).

Podpora a technologické poradenství v oblasti ICT a souvisejících oblastech.

4
COMPLIANCE

Konzultace v oblasti compliance, včetně přípravy interního compliance management systému a zajištění služeb externích compliance koordinátorů.

Podpora při zavádění compliance standardu v souladu s normami ISO (ISO 19600 – Compliance management systems – Guidelines a ISO 37001 – Anti-bribery management systems).

5
DPO

Služby externích pověřenců pro ochranu osobních údajů (DPO) a externích koordinátoru ochrany osobních údajů (Chief Privacy Officer – CPO), včetně podpory jejich činnosti týmem odborníků v oblasti datové a informační bezpečnosti, compliance a souvisejících oblastech.

Analýzy rizik a konzultace v oblasti datové a informační bezpečnosti a systému řízení bezpečnosti informací (ISMS), příprava na certifikaci a re-certifikaci ISO v oblasti datové bezpečnosti (ISO 27001 a další řady 27000, ISO 29100).

Příprava a implementace bezpečnostní politiky a systému řízení bezpečnosti, stanovení bezpečnostních cílů, požadavku a strategie, definice technických a organizačních opatření k zajištění hmotných a nehmotných aktiv, včetně úprav a aktualizací existujících dokumentů a politik, kontrola a vyhodnocení jejich účinnosti.

Konzultace v oblasti krizového řízení (dle zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení) a Business Continuity Management BCM (včetně přípravy na certifikaci ISO 22301).

Konzultace v oblasti kybernetické bezpečnosti (dle zákona č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti).

Podpora a technologické poradenství v oblasti ICT a souvisejících oblastech.

Konzultace v oblasti compliance, včetně přípravy interního compliance management systému a zajištění služeb externích compliance koordinátorů.

Podpora při zavádění compliance standardu v souladu s normami ISO (ISO 19600 – Compliance management systems – Guidelines a ISO 37001 – Anti-bribery management systems).

Služby externích pověřenců pro ochranu osobních údajů (DPO) a externích koordinátoru ochrany osobních údajů (Chief Privacy Officer – CPO), včetně podpory jejich činnosti týmem odborníků v oblasti datové a informační bezpečnosti, compliance a souvisejících oblastech.

Tým

JUDr. Miroslav Uřičař

JUDr. Miroslav Uřičař se specializuje především na ochranu soukromí a ochranu osobních údajů, compliance, sporná řízení soudní a rozhodčí a na správní právo a regulační problematiku síťových odvětví, zejména elektronických komunikací. Miroslav zastával 18 let manažerské pozice v právní oblasti u jednoho z největších poskytovatelů služeb elektronických komunikací, kde byl zodpovědný za útvary práva, regulace, vnějších vztahů, firemní bezpečnosti a compliance, v letech 2007-2016 byl též členem představenstva Asociace provozovatelů mobilních sítí.

Je členem Komise pro veřejné právo – komise pro správní právo Legislativní rady vlády ČR a členem rozkladové komise Energetického regulačního úřadu pro oblast energetické infrastruktury a obchodu. Již osm let aktivně vykonává rozhodcovskou činnost, je rozhodcem dvou stálých rozhodcích soudu: Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a Rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze Kladno.

Mgr. Marie Janšová

Mgr. Marie Janšová je specialistkou a doporučovanou českou advokátkou v oblasti pracovního práva a ochrany osobních údajů. Zaměřuje se zejména na poskytování poradenství ohledně pracovněprávních aspektů obchodních transakcí, problematiky přechodu práv a povinností, specifik právních vztahů s manažery a statutárními orgány korporací, poradenství v oblasti odměňování, ochrany know–how, osobních údajů a soukromí nejen v pracovněprávních vztazích. Dále se specializuje na zastupování v soudních sporech a správních řízeních zejména v oblasti pracovněprávní a ochrany osobních údajů.

V roce 2016 spoluzaložila advokátní kancelář LEGALITÉ, ve které působí jako advokátka a řídící partnerka. Před tím působila více než 15 let v přední české advokátní kanceláři, z toho od roku 2008 na pozici vedoucí advokátky. V roce 2007 absolvovala stáž u prestižní holandské advokátní kanceláře De Brauw Blackstone Westbroek v Amsterdamu.

Legalité pattern

Spolupracující odborníci

více o spolupracujících odbornících

Ing. Tomáš Pavlis

Ing. Tomáš Pavlis má 15 let praxe v IT, z toho 9 let se věnuje výhradně kybernetické bezpečnosti. V mezinárodních korporacích a středních firmách se podílí na projektech zaměřených na bezpečnostní audity, revize standardu, analýzy rizik a GDPR. Je expertem na vulnerability a patch management a v minulosti se věnoval penetračním testům. Je držitelem certifikací ITIL,
OSCP a Open FAIR.

Ing. Josef Krmela

Ing. Josef Krmela pusobil v expertních funkcích problematiky mechanického a elektronického zabezpecení významných objektu a dlouhodobe se zameruje na oblast zabezpecení kontinuity podnikání, související standardy kvality a jejich použití v praxi. Aktuálne pusobí v oblasti telekomunikací.

Mgr. Alexandr Liolias

Alexandr Liolias se specializuje na ochranu osobních údajů, přímý marketing, elektronický obchod, právo duševního vlastnictví, softwarové právo a související obchodně-právní záležitosti, včetně správních řízení a soudních sporů. S pevným závazkem ke každé z těchto oblastí publikoval Alexandr práce v této oblasti již od svých studentských let. Pomáhal řadě společností při plném provádění GDPR a denně radí v otázkách ochrany osobních údajů. Nabízí také právní poradenství při přípravě a vyjednávání smluv, obchodních modelech a rozsáhlých projektech a v současné době je spoluautorem komentáře k GDPR pro vydavatele C. H. Beck. Přináší přidanou hodnotu prostřednictvím svého IT know-how a marketingových zkušeností.

méně o spolupracujících odbornících